skip to Main Content

HAPPYLUKE

GFX 10406 728x90 Gif

การสมัครสมาชิก HAPPYLUKE

1. คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ HAPPYLUKE จากนั้นคลิกที่ “สมัครสมาชิก” ที่มุมบนขวา

2. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก

อีเมล – ใช้อีเมลตามจริง ที่สามารถเข้าใช้ได้จริง

รหัสผ่าน – กรุณากรอกรหัสผ่าน โดยต้องมีอย่างน้อย 8 ตัวอักษร โดยมีตัวเลข 1 ตัว ผสมอยู่ด้วย

เบอร์โทรศัพท์ – ใช้เบอร์ตามจริง ที่สามารถใช้ได้จริง

กดฉันยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไข – จากนั้นกด “เปิดบัญชีของฉัน

หน้าข้อมูลส่วนบุคคล – กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวตามจริง ครบถ้วนถูกต้อง มีผลต่อการถอนเงิน จากนั้นกด “ตกลง

HappyLuke | วิธีการสมัคร

การฝากเงิน HAPPYLUKE

หลังจากกรอกข้อมูลส่วนตัวเสร็จเรียบร้อย จะเข้ามาสู่หน้าฝากเงิน โดยสามารถทำรายการฝากได้เลย หรือฝากทีหลังได้ ขั้นตอนฝากไม่ยุ่งยาก สะดวก ง่าย รวดเร็ว

HappyLuke | วิธีการฝากเงิน

การถอนเงิน HAPPYLUKE

HappyLuke | วิธีการถอนเงิน

สะสมเหรีญที่โปรแกรมลอยัลตี้

HappyLuke | สะสมเหรีญที่โปรแกรมลอยัลตี้

Back To Top